Giveraksjonen: Ny giv

GI OSS EN DYTT I RYGGEN 2020 og 2021 har vært krevende år for misjonsorganisasjonen vår, Norges Samemisjon, både på grunn av korona-pandemien og all usikkerheten rundt organisasjonens framtid. Det har ført...

Liten interesse for fusjon

Fusjon, nedlegging eller overdragelse av virksomheten. Forslaget til sammenslåing av Samemisjonen med Misjon Sarepta får liten støtte. Det er resultatet etter en runde med informasjons-møter der veien videre for Samemisjonen har vært...

Manipulering av samer

Daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, skrev 8. oktober i Vårt Land om nødvendigheten av å vise respekt for den samisk-læstadianske kulturen på Nordkalotten. Han omtaler også forslaget om å slå...

Smil og tilgivelse

Etter en kamp om Samemisjonens fremtid behøves smil og tilgivelse for harde ord. – Debatten rundt Samemisjonens fremtid har til tider vært hard. Det har vært stor uenighet om fremgangsmåte. Krasse ord...

50 nye medlemmer

I løpet av en måned i starten på året har engasjerte misjonsvenner i Stavanger krets vervet 50 nye medlemmer til Samemisjonen. To nye forening er også startet. En liten medlemsvervings-aksjon i Stavanger...