50 nye medlemmer

I løpet av en måned i starten på året har engasjerte misjonsvenner i Stavanger krets vervet 50 nye medlemmer til Samemisjonen. To nye forening er også startet.

En liten medlemsvervings-aksjon i Stavanger krets har i løpet av noen få uker skaffet 50 nye medlemmer fra Stavanger krets, men også fra Sørlandet og Telemark. Når en vet at Samemisjonen fra før hadde kun 120 medlemmer, så er dette en fin økning.

Et medlemskap i Samemisjonen koster 100 kroner. Da får en også gratis Samenes Venn i ett år.

Ditt medlemskap sender du inn på e-post: hovedkontoret@samemisjonen.no eller du ringer 47 47 61 61 eller du tar kontakt med oss på denne hjemmesiden så videreformidler vi medlemskapet – da får vi også oversikt over nye medlemmer.

Vi anbefaler alle som er glad i Samemisjonen å tegne et medlemskap eller å starte en vervekampanje. Støtt Samemisjonen i en vanskelig tid.

Det kan være lurt å nytte oppmerksomheten som nå er rundt Samemisjonen til å engasjere folk rundt misjonens arbeid.

De nye foreningene som er startet er:

  • Nordlys Misjonsforening som har til oppgave å lage møter, arrangementer og aktiviteter på Nordlys Misjonssenter.
  • Kola-foreningen som har spesielt fokus på arbeidet på Kola.

NB! Bildet øverst er et illustrasjonsbilde.