Smil og tilgivelse

Etter en kamp om Samemisjonens fremtid behøves smil og tilgivelse for harde ord. – Debatten rundt Samemisjonens fremtid har til tider vært hard. Det har vært stor uenighet om fremgangsmåte. Krasse ord...