Hvilken vei skal vi gå?

Her kommer det en liten rapport fra Norges Samemisjons landsmøte i Alta i begynnelsen av oktober.

Landsmøtet i Alta ble arrangert helga 2-4 oktober. Naturen var dekket av nydelige høstfarger og det var et fint tørt høstvær.

Fredagen var det forhandlinger. Et av de store diskusjonstemaene var rapporten til Protokollkomiteen. Landsstyret ønsket at protokollkomiteen skulle trekke sin rapport, eller så ville landsstyret tolke det som mistillit og gå av. Konklusjonen ble at en skulle jobbe videre med uttalelsen til Protokollkomiteen og avgjøre den på lørdagen. Det hele endte med at Protokollkomiteen justerte litt på sin kritikk av landsstyrets fremgangsmåte slik at en slapp videre konflikt med det sittende landsstyret.

På slutten av fredagen og på formiddagen ble veien videre for Samemisjonen diskutert. Alle forslagsstillerne fikk presentere sine forslag. Mange gode innlegg kom og debatten holdt en god tone, selv om synspunktene var forskjellige.

Motstanderne av fusjonen trakk så sine forslag og stilte heller med et fellesforslag som de hadde utarbeidet på torsdagskvelden.

En gruppe samiske kvinner kom så med et utsettelseforslag fordi de mente de ikke hadde fått satt seg godt nok inn i saken og kjente ikke godt nok til Sarepta.

Begge grupperinger gikk nå sammen hver for seg og diskuterte hvordan de skulle forholde seg til dette. Motstanderne av fusjonsplanene var delt. Noen ønsket å få saken avgjort siden fusjonsplanene trolig ikke ville fått 2/3 flertall mens andre gikk for utsettelse.

Det som var for fusjonen stilte seg i helhet bak utsettelseforslaget.

Utsettelseforslaget ble godtatt med cirka 67 mot 17 stemmer. Det var også noen som stemte blankt. (nøyaktige tall kommer når referatet er klart).

Så ble det valg av styre. Jon Teigen, formann i Møre og Romsdal krets, ble satt fram som benkeforslag mot Ole Kristen Wastvedt som var landsstyrets kandidat. Wastvedt hadde før landsmøtet gått av som fast ansatt i Samemisjonen for å kunne være valgbar.

Jon Teigen ble valgt med et knapt flertall.

Nå skal det nye landsstyret jobbe frem to forslag. Et skal inneholde en konkret fusjonsavtale med Sarepta, mens et skal være en farbar vei videre for Samemisjonen som selvstendig organisasjon.

Innen et år skal Samemisjonen arrangere nytt ekstraordinært landsmøte for å ta stilling til hva de skal gjøre.

Det nye landsstyret er:

Jon Teigen (formann), Bernard Iversen, (nordsamisk representant), Nini Berge Renberg (sørsamisk representant), Kurt Olsen, Helge Mangelrød.

Varamenn: Berit Kristin Hætta Gaup (nordsamisk representant), Inge Augestad (1.vara), Stein Ingvar Kalviknes (2.vara), Geir Holmstad (3.vara), Frode Hegle (4.vara), Eivind Gjerde (5.vara), Eilef Tepstad (6.vara).

Utenom forhandlinger var det på fredagskvelden møte der Leif Halsos, ny daglig leder talte over temaet: Skriftemål. Anders Sokki oversatte til samisk. Lørdagskvelden var det jubileumsfeiring/misjonsfest av radio DSF som har rundet 30 år og orientering om radioarbeidet.

Søndag var det gudstjeneste i Elvebakken kirke i Alta ved Morten Alsvik og norsk-samisk gudstjeneste i Máze kirke ved Leif Halsos

Vi vil oppdatere saken senere med riktige detaljer når referatet kommer.

Utsettelsesvedtaket:

Utsettelsesforslag: LM5/20 Om veien videre for Norges Samemisjon. Av respekt for samisk kultur utsettes saken. Dette forutsetter at Landsstyret arbeider videre med to forslag som ble fremmet på Landsmøtet i Alta 2020. Dersom det ikke er representanter for begge forslag i det nye landsstyret, oppnevnes det en komite som utreder alternativene. Landsstyret må ta hensyn til de synspunkter som er framkommet under landsmøtet, særlig fra de samiske representanter. Landsstyret må under arbeidet ha god kontakt med finnmarksutvalget og kretsene. Ekstraordinært landsmøte avholdes innen ett år.