Vi fyller siden med nytt innhold

Denne nettsiden fylles med nytt innhold. Litt av det gamle innholdet finner du under Veien videre. Her er forslagene til Veien videre for Samemisjonen og her finner du intensjonsavtalen som var framforhandlet før landsmøtet i oktober. Der finner du også vedtektene for Misjon Sarepta.

Følg med du som er glad i Samemisjonen.