Smil og tilgivelse

Etter en kamp om Samemisjonens fremtid behøves smil og tilgivelse for harde ord.

Debatten rundt Samemisjonens fremtid har til tider vært hard. Det har vært stor uenighet om fremgangsmåte. Krasse ord har blitt brukt.

Opptakten til landsmøtet og landsmøtet er over. Tiden er kommet for å gi hverandre et smil og gjerne be om tilgivelse. Tiden er også kommet for å lege sår og se ting på nytt. Fremdeles kan vi ha ulikt syn om hva som er det beste for misjonen, men vi har kanskje lært noe av denne runden med kamp.

Veivalget gjenstår for Samemisjonen, men det neste veiskillet blir annerledes. Mye av det som lå i kampen sist er nå borte og en kan se fremover.

På en treningstur oppdaget jeg at noen hadde stukket smile-steiner inn i steingarden. Mer skulle ikke til før jeg fikk en oppmuntring i hverdagen.

Kanskje kan vi fremover være opptatt av å oppmuntre hverandre og tenke det beste om hverandre?

Har du sett definisjonen på tilgivelse i wikipedia?

Tilgivelse er et nøkkelbegrep i kristendommen og telles også som en menneskelig dyd. En særskilt, offisiell form for tilgivelse er benådning. Et beslektet begrep er forsoning. Evnen og beredskap til tilgivelse ble regnet som kongelig dyd og blir i dag ansett som et kjennetegn for en avansert sivilisasjon.

Kolosserne 3.12

Dere er Guds utvalgte. Ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre.»

Alt godt.
Dagfinn