Manipulering av samer

Daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, skrev 8. oktober i Vårt Land om nødvendigheten av å vise respekt for den samisk-læstadianske kulturen på Nordkalotten. Han omtaler også forslaget om å slå...