Vil du være med å bidra i et prosjekt?

Landsstyreformann i Samemisjonen har sendt ut et brev til kretsene, foreninger og nøkkelpersoner i Norges Samemisjon. Her legger han vekt på at 2021 ikke bare må bli et venteår, men et år vi kan få til mye sammen.

– I Norges Samemisjon har vi fått et kall. Ja…..,

«Vi fikk et kall, det lød et bud, vi tror det kom fra Herren Gud!»

«Derfor mine elskede brødre (..og søstre!), – vær faste og urokkelige , alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren!»                                             1 Kor 15,58

– Dette er ord som har kommet sterkt til meg etter at jeg (…overraskende!!!) ble valgt til formann i Samemisjonen på Landsmøtet i Alta i oktober, skriver Teigen.

2021, et historisk år for Norges Samemisjon

Det året vi nå er begynt på blir et historisk år for Norges Samemisjon. Utpå høsten skal veivalget for organisasjonen vår avgjøres. To utvalg er nå nedsatt for å utrede de to alternativene som kom fram på Landsmøtet i Alta. Jeg håper vi kan få en konstruktiv og god drøfting og meningsutveksling om veivalget, på en broderlig måte, skriver Jon Teigen.

Han håper at 2021 ikke blir et «venteår» i organisasjonen. På grunn av korona-pandemien ble aktiviteten lav i 2020. Begynnelsen av 2021 ser også dårlig ut. Men Teigen håper at det blir anldning til å arrangere møter og aktiviteter utpå våren, sommeren og gjennom høsten igjen.

Arbeidet i Landsstyret

På grunn av korona-restriksjonene har det nyvalgte landsstyret ikke kommet skikkelig i gang med arbeidet. Et arbeidsutvalg er nedsatt og består av Kurt Olsen, Leif Halsos og Jon Teigen. Det har telefonmøter annenhver fredag og behandler saker fortløpende.

Satser på engasjement til prosjekter

 Noe av arbeidsformen dette året er å bli engasjert i innsamlinger til konkrete prosjekter.

Det er satt opp en liste på 15 prosjekter, noen på Kola og noen i Finnmark. Tilbakemeldingene på dette har vært gode og tre prosjekter er allerede fullfinansierte. I løpet av kort tid har det blitt samlet inn rundt 100 000 kroner.

– Dette er oppmuntrende for en nyvalgt formann, og viser at denne arbeidsformen engasjerer!

Hvordan kan en samle inn penger til prosjektene? Her gjelder det å være oppfinnsom.

For eksempel:

 • Lag en utlodning
 • Arranger en enkel basar (digitalt eller når det blir lovlig).
 • Arranger Kola-kvelder, Nærradio/DSF-kvelder, Finnmarkkvelder osv.

KOLA-Prosjekter:

Merk gaven med det prosjektet du ønsker å gi til:

 • Drift av menigheten i Revda
 • Innredning av menighetslokale i Revda
 • Søndagskoleutstyr i Murmansk

Finnmark-prosjekter

 • Drift av Nærradioen DSF
 • Vinterstevne i Kautokeino
 • Vinterstevne i Karasjok
 • Leir for Samisk barn
 • Bibelkurs møter og stevner i Finnmark
 • Kontonummeret er: 3000.15.18530
 • Vippsnummer: 600500

Med Guds ord til samene

Samemisjonen er en forkynnerbevegelse. Onsdag 20. januar har AU avsatt til å sette opp en møteplan for kommende år. Vi må nå ut med evangeliet til samene i Finnmark og på Kola. Og Guds Ord har hast! Vi vil satse ekstra på møtevirksomhet dette året.

Vær også med å be om at de tradisjonsrike vinterstevnene i Kautokeino og Karasjok kan gjennomføres etter planene i februar og mars dette året. At ikke korona-situasjonen setter en stopper for de møtene.

Økonomiarbeid

19. januar har AU satt av en hel dag for å jobbe med budsjettet for 2021.  Vi er veldig opptatt av god økonomistyring. Den forrige ledelsen gjorde mye for å redusere utgiftene. Noe kan nok fortsatt gjøres der. Men i hovedsak må vi nå jobbe med å øke inntektene. (Og her er vi som dere forstår godt i gang i og med satsingene på konkrete prosjekter).

Nytt styre i Radio DSF 

Vår populære nærradio i Finnmark har fått nytt styre. Eilert Lyngmo og Ole Andreas Wastvedt er nå kommet inn, og sammen med Klemet J.O. Hætta utgjør de nå styret som skal drive nærradioen sammen med Tormod Gusland. 

 – Vi håper dere også i år vil stå med i arbeidet med Guds Ord til det samiske folket på Nordkalotten, skriver Teigen.