Komiteene for veien videre er klar

To komiteer som skal legge fram forslag til veien videre for Norges Samemisjonen er satt ned.

Komiteen som skal forhandle frem en endelig fusjonsavtale med Misjon Sarepta er: Kurt Olsen (Landsstyret og Sørlandet krets), Tor Magne Haraldseid (Stavanger krets) og Sigmund Fjære (Samenes venn).

Komiteen som skal samordne forslag fra Møre og Romsdal krets, Trøndelag krets og Finnmarksutvalget: Jon Teigen (Landsstyret og Møre og Romsdal krets), Marit Grøtte Børnes (Trøndelag krets), Tore Turi (Finnmarksutvalget), Stein Ingvar Kalviknes (Stavanger Krets) og Dagfinn Hauge (Stavanger krets).

Mandat: Komiteene utgreier hvert sitt av de to alternative veivalg som ble fremmet på landsmøtet i Alta i oktober 2020 og legger fram endelig forslag til det ekstraordinære landsmøtet i 2021. Komiteene kan knytte til seg ressurspersoner etter eget ønske.

Kurt Olsen og Jon Teigen er leder for hver sin komitee.