Optimistisk formann tar gode grep

Tirsdag og onsdag 22. og 23. februar var komiteen som skal planlegge veien videre for Samemisjonen samlet på Nordlys Misjonssenter. En optimistisk gjeng har stor tro på fortsatt drift av Norges Samemisjon.

Formann i landsstyret for Samemisjonen, Jon Teigen, er leder for komiteen. Og det var en optimistisk formann som kunne fortelle at ledelsen i Samemisjonen nå tar gode grep. Selv har han utarbeidet et optimistisk budsjett for inneværende år som er lagt fram for landsstyret. Hadde misjonen klart å holde dette budsjettet ville det sendt gode signaler ut i organisasjonen. De omfattende korona-tiltakene gjør imidlertid misjonsarbeidet vanskelig. Håpet er at vi kan få en god høst.

– Jeg er en optimistisk realist, sier Teigen.

Han har gått nøye gjennom tallene og er egentlig positivt overrasket at det var mulig å få til balanse i budsjettet for inneværende år, dersom korona-tiltakene ikke hadde blitt så strenge..

– Vi har laget et budsjett som vi vil prøve å styre etter, sier Teigen.

Han oppfordrer misjonsvennene til å ikke stoppe sin givertjeneste og sine gaver til misjonen. Det er viktig at engasjementet blir holdt oppe også i år som misjonen står foran et veivalg og nå som møtevirksomheten blir begrenset av koronapandemien.

Han er imponert over hvor mange som har engasjert seg med å gi til prosjekter som er satt fram og at noen mål allerede er nådd.

Teigen har jobbet hard for misjonen etter at han ble valgt til formann og besøkt store deler av organisasjonen.

Da han hørte at Alf Kr. Tellefsen skulle kjøre på snøscooter mange mil innover vidda rundt påsketider og besøke noen flyttsamer – var Teigens spontane kommentar: Da vil jeg være med!!

Det kan også være en oppfordring til deg som leser dette fra visomergladisamemisjonen. Tenk positivt om misjonen vår, snakk positivt om Samemisjonen, bidra med gaver, tid og støtte. Kanskje du også kan si: Jeg vil være med!!