Utsatt kretsårsmøte i Stavanger og Trøndelag

Norges Samemisjon av Stavanger krets har utsatt kretsårsmøtet til 28. august. I Trøndelag er årsmøtet utsatt til 14. august.

Det var planlagt kretsårsmøte på Klepp Bedehus den 10. april. Men datoen ble satt opp med stor usikkerhet.

På grunn av koronasituasjonen har kretsstyret besluttet å utsette kretsårsmøtet til etter sommerferien. Håpet er at vi da kan samles uten store restriksjoner.

Nytt kretsårsmøte i Stavanger er satt til 28. august. Sted: Randaberg Forsamlingshus. Taler er daglig leder i Samemisjonen Leif Halsos.

Det blir digital overføring av Nordlysdagen 20. mars. Arrangement: Nordlysdagen med Utlodning – Norges Samemisjon (samemisjonen.no)

TRØNDELAG

Kretsårsmøtet i Trøndelag var planlagt å bli arrangert på Stjørdal Bedehus den 10. april. Kretsårsmøtet er nå utsatt til 14. august på samme sted. Se mer informasjon på kalenderen til Samemisjonen. Arrangement: Kretsårsmøte for Trøndelag krets – Norges Samemisjon (samemisjonen.no)