Liten interesse for fusjon

Fusjon, nedlegging eller overdragelse av virksomheten. Forslaget til sammenslåing av Samemisjonen med Misjon Sarepta får liten støtte. Det er resultatet etter en runde med informasjons-møter der veien videre for Samemisjonen har vært...