Liten interesse for fusjon

Fusjon, nedlegging eller overdragelse av virksomheten. Forslaget til sammenslåing av Samemisjonen med Misjon Sarepta får liten støtte. Det er resultatet etter en runde med informasjons-møter der veien videre for Samemisjonen har vært tema.

Det begynte så skjevt det kunne, med et landsstyre i Samemisjonen som gikk utover sitt mandat. Etter hvert viste det seg at landsstyre og den forrige ledelsen ikke hadde forankret sitt arbeid med å slå Samemisjonen sammen med Misjon Sarepta godt nok hos sine egne tillitsmenn, foreninger og støttespillere.

Nåværende formann i Samemisjonen, Jon Teigen, som også er leder for komiteen som ønsker at Samemisjonen skal drive videre som egen organisasjon, og representanter for fusjonsforslaget har hatt mange informasjonsmøter over hele landet nå i vår.

Foruten informasjonsmøte med Oslo krets har responsen vært overveldende negativ til fusjonsavtale og massiv støtte til videre drift for Samemisjonen som egen organisasjon.

Det er svært få som har tatt til ordet på informasjonsmøtene for å støtte en overdragelse av Samemisjonen sin virksomheten og eiendeler til den ferske misjonen Sarepta som blir ledet av et selvsupplerende styre.

Likevel har dette styret i Sarepta valgt å ikke trekke seg fra å sende Samemisjonen ut på en ny ørkenvandring og runde med ekstraordinært landsmøte og avstemming der resultatet nærmest er gitt på forhånd. Det koster Samemisjonen store beløp som kunne ha gått til diakoni og misjonsvirksomhet.

– Jeg synes det er utrolig at styret i Misjon Sarepta velger å stå ved dette når de allerede på det forrige landsmøte så hvilken vei vinden bar. De sa jo også tydelig fra at det ikke var sikkert at de ville være med videre. Hva som har fått de til å bestemme seg for å kjøre løpet ut, forstår jeg ikke. Jeg hadde forventet større klokskap, sier Dagfinn Hauge, nestleder i Stavanger krets.

– Om vi ser at inntektene til misjon i Norge går ned, så er det ikke rart. Folk mister tillit til at misjonen driver effektivt med de midlene som blir gitt når de opplever slike unødvendige og kostbare prosesser.

Bildetekst hovedbilde: Rundt 50 stykker var møtt opp på informasjonsmøte i Stavanger krets på Ebeneser misjonshus i Ganddal (de fleste satt langt bak i salen). Ingen tok ordet for å støttet fusjonsforslaget.