Møt opp på krets-årsmøte i Rogaland 28.august

Det nærmer seg årsmøte i Rogaland krets. Det går av stabelen klokka 12.00 den 28. august i Randaberg Forsamlingshus. Kretsårsmøte i Trøndelag er utsatt til 4. september.

Kretsårsmøtet i Stavanger begynner klokka 12.00 med servering av lapskaus. Klokka 13.00 er det møte der daglig leder Leif Halsos taler. Pause med kaffe klokka 14.00. Klokka 15.00 starter årsmøtet.

I Stavanger skal hele tre faste representanter velges inn til styret. Frode Hegle har sittet i 6 år og kan ikke gjenvelges. Marit Frafjord står på valg og tar gjenvalg.

I tillegg har det vært en diskusjon rundt at styret ble redusert fra 6 til 5 personer uten at kretsårsmøtet ble orientert om det og årsaken til det. Derfor har kretsstyret vedtatt at antallet skal opp igjen til 6 personer så sant en har kandidater til å fylle plassene.

Kretsstyret i Stavanger krets 2020/2021:

 • Alf Einar Ørke, leder (ikke på valg)
 • Dagfinn Hauge, nestleder (ikke på valg)
 • Helge Dahlstrøm, sekretær (ikke på valg)
 • Frode Hegle (har sittet i to perioder og kan ikke gjenvelges)
 • Marit Frafjord (på valg – stiller til gjenvalg)
 • Karen Marie Harboe, 1.vara (på valg)
 • Stein Ingvar Kalviknes, 2. vara (på valg)

Representantene i kretsstyret sitter i tre år om gangen.

Valgkomiteen har gjort en god jobb og funnet mange kandidater til styret:

 • Stein Ingvar Kalviknes (ønsker at Samemisjonen fortsetter som egen organisasjon)
 • Karen Marie Harboe (ønsker at Samemisjonen fortsetter som egen organisasjon)
 • Karin Bjørgsvik Dahlstrøm (ønsker at Samemisjonen fortsetter som egen organisasjon)
 • Marit Frafjord (stiller til gjenvalg)
 • Eilef Tepstad
 • Jostein Vedøy
 • Bjørn Roth (stiller til valg som vara) (ønsker at Samemisjonen fortsetter som egen organisasjon)

Valget organiseres slik at en skriver navn på tre stykker på lappen når det skal velges faste representanter til styret. Deretter velger to vararepresentanter. Da skriver en to navn. Den som får flest stemmer av disse to blir 1.vara. Neste blir 2.vara.

Barne- og ungdomsrådet i Stavanger krets 2020/2021:

 • Hildegunn Tessmann, leder ( to periode på valg – stiller ikke til gjenvalg)
 • Berit Lauvås Åreskjold, nestleder (ikke på valg)
 • Bjørnar Lende (på valg – tar gjenvalg)
 • Kathrina Yuen (på valg – tar ikke gjenvalg på grunn av studier?)
 • Karl Knutzen, 1. vara. (på valg – tar gjenvalg)
 • Ole Aarsland, 2. vara. (på valg – tar gjenvalg)
 • Cato Myklebust 3. vara. (på valg – tar gjenvalg)

Representantene i barne- og ungdomsrådet sitter i to år om gangen.

Kandidater til barne- og ungdomsrådet:

 • Evy Lovise Helland, Bjerkreim
 • Stein Erik Hauge, Nærbø
 • Adam Kristian Tessmann, Hommersåk
 • Ole Aarsland, Kvernaland
 • Kristine Aarsland, Kvernaland
 • Karl Knutzen, Kvernaland
 • Cato Myklebust, Klepp Stasjon
 • Bjørnar Lende, Kvernaland

Kretsstyret har enstemmig besluttet følgende i forhold til årets valg ved kretsårsmøtet:

 • Kretsstyret består av 6 medlemmer. I de kretser som det er barne- og ungdomsråd (BUR) skal formann i BUR være medlem av kretsstyret. Formann i BUR har kun stemmerett i de saker som angår barne- og ungdomsarbeidet.
 • Ved stemmelikhet om formannsvervet avgjøres det ved loddtrekning. I andre saker har formannen dobbeltstemme.
 • Kretssekretæren møter i styret, men er uten stemmerett.
 • Det velges hvert år minst to varamedlemmer til kretsstyret. Disse sitter i ett år.
 • Kretsens representant i landsstyret innkalles til styremøte med talerett.
 • Alle valg av kretsstyret skjer skriftlig. Styremedlemmene velges for tre år, slik at 1/3 av medlemmene går ut ved hvert kretsårsmøte. Styremedlemmene som går ut av kretsstyret, kan gjenvelges en gang. Kretsens lønnede arbeider/e kan ikke velges til medlemmer av kretsstyret. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av de valgte medlemmene være tilstede.
 • Det nyvalgte kretsstyret trer i funksjon umiddelbart etter kretsmøtet.
 • Valg av kretsstyret foregår slik at først velges de faste representantene i kretsstyret. Deretter velges varamedlemmer.

NB! Dette må vedtas av kretsårsmøte før det trer i kraft.

Følg denne lenken for å lese årsrapporten skrevet av kretssekretæren: Årsmelding 2020