Felleskapssamling på Nordlys Misjonssenter

Onsdag 3. november blir det fellesskapssamling på Nordlys Misjonssenter klokka 18.00 for alle fra 0 til 100 år.

Vi har dele-felleskap (vitnesbyrd) og spiser kveldsmat sammen.

Det er fint om du har anledning å ta med et fat med påsmurt. Har du ikke det, så kommer du som du er. Det er helt fritt.

En felleskapssamling er en samling med litt løs snipp. Vi deler det glade budskapet (evangeliet), spiser mat og har god drøs. Kanskje blir det et innslag eller to også.