Vi søker ny kretssekretær i Stavanger

I Stavanger krets av Norges Samemisjon trenger vi en ny kretssekretær i 100% stilling da vår nåværende kretssekretær trer inn i pensjonistenes rekker. Kretssekretæren er kretsens daglige leder og eneste faste ansatte.

Vi søker en medarbeider som kan:

 • Inspirere og engasjere frivillige medarbeidere.
 • Skape engasjement for vårt misjonsoppdrag.
 • Forkynne evangeliet og drive møtevirksomhet i kretsen, samt delta på noen møter/stevner i nord.
 • Drifte Nordlys Misjonssenter sammen med frivillige.
 • Støtte og være med på å arrangere møtevirksomhet og barne- og ungdomsleirer på Nordlys Misjonssenter sammen med frivillige.
 • Utføre administrativt arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Vi søker en person med gode samarbeidsevner og som kan engasjer og inspirere de frivillige medarbeiderne i kretsen.
 • Du har gjerne erfaring fra organisasjonsliv/misjonsorganisasjoner.
 • Står støtt på Bibelens grunn.
 • Har evne til å tenke nytt og bruke kreativitet.
 • Kan ta i bruk forskjellige kommunikasjonskanaler.

Vi tilbyr:

 • En lederstilling med mange muligheter for å forme sin arbeidsdag i samråd med kretsstyret.
 • Et velfungerende og flott misjonssenter som ligger landlig til nær storbyen.
 • Kontorplass i misjonssenteret, kombinert med hjemmekontor.
 • Engasjerte frivillige.

Den som blir ansatt må kunne stå på Norges Samemisjon sin teologiske ståsted, dele vår visjon og våre verdier.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kretsformann Dagfinn Hauge tlf.: 950 73 249 eller nestformann Stein Ingvar Kalviknes tlf.: 404 01 677

Søknadsfrist: Snarest og innen 15. November.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

OM SAMEMISJONEN

Norges Samemisjon er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som støtter og driver indre-misjonsvirksomhet i Norge, med et spesielt fokus på Nord-Norge og den samiske befolkning. Vi støtter også et diakonalt og evangelisk arbeid på Kola-halvøya. Norges Samemisjon er en liten organisasjon med et stort kall og mange spennende og utfordrende oppgaver. Organisasjonen er inne i en fase med ny satsing på flere området.

Stavanger krets er en av Samemisjonens mest aktive kretser. Vi har et flott leirsted nær Sandnes by, Nordlys Misjonssenter, som er senter for vår virksomhet i kretsen. Her er det stor aktivitet både med utleie og egne arrangement. Vi har et fulltallig kretsstyre og ungdomsråd med engasjerte frivillige.