Argumenter for fusjon

Om Samemisjonen

 • Samemisjonen har gått i underskudd over rundt 10 år og har kun reddet økonomien ved salg av eiendommer.
 • Samemisjonen er nå nær ved å gå konkurs.
 • Skuta er på synkende grunn.
 • Fortsetter en slik som nå, kan en måtte gå til avvikling om noen år.

Hvorfor Sarepta?

 • Sarepta har oppmerksomhet på forkynnelse i mindre steder også i Finnmark.
 • Både teologisk og driftsmessig er mye sammenfallende.
 • Med Sarepta når Samemisjonen også ut til andre folkeslag.
 • Mener at alt av Samemisjonens arbeid blant den samiske befolkning og på Kola vil bli videreført og styrkes. Samisk språk skal brukes.
 • Landsstyret og Omstillingsutvalget mener at sammenslåing med Sarepta er det eneste realistiske alternativet.
 • Mener at organisasjonene er likeverdige.
 • Mener at Sarepta har en enkel og god struktur.
 • Mener sammenslåing vil gi betydelig mindre administrative kostnader.
 • De to organisasjonene har felles læremessig basis, sammenfallende åndelig syn og i stor grad tenker likt om arbeidet.