Veien videre for Samemisjonen

Her får du punktvis presentert argumenter for og mot fusjon slik at du kan gjøre opp din egen mening.

Mot fusjon:

Hvorfor ikke Sarepta?

 • Sarepta har ikke en demokratisk organisasjonsform. De har et selvsupplerende styre.
 • Sareptas styringsmodell er et brudd med Samemisjonens tradisjon og er svært enkel og sårbar.
 • Sarepta har et misjonsarbeid rettet mot Spania, latin-amerikanere og Afrika. Altså er de ikke en naturlig fusjonspartner.
 • Navnet Norges Samemisjon forsvinner. Det er et godt kjennemerke og har en god historie i seg.

Hva er alternativene?

 • Å drive Samemisjonen videre som selvstendig organisasjon, kutte kostnader, fornye organisasjonen og utfordre misjonsvenner.
 • Satse på å fornye kretsarbeidet og ansette flere forkynnere.
 • Å søke samarbeid eller fusjon med andre demokratiske misjons-organisasjoner som allerede har arbeid i nordområdene og gjerne de som en allerede har et samarbeid med.
 • Tidligere så har det også vært et forslag om å selge ut Samemisjonens eiendeler og lage en stiftelse som gir penge-støtte til evangelisk og diakonalt arbeid som drives i nordområdene.

Forslag til Veien videre for Samemisjonen fra de som tror Samemisjonen kan fortsette som selvstendig organisasjon.

For fusjon:

Om Samemisjonen

 • Samemisjonen har gått i underskudd over rundt 10 år og har kun reddet økonomien ved salg av eiendommer.
 • Samemisjonen er nå nær ved å gå konkurs.
 • Skuta er på synkende grunn.
 • Fortsetter en slik som nå, kan en måtte gå til avvikling om noen år.

Hvorfor Sarepta?

 • Sarepta har oppmerksomhet på forkynnelse i mindre steder også i Finnmark.
 • Både teologisk og driftsmessig er mye sammenfallende.
 • Med Sarepta når Samemisjonen også ut til andre folkeslag.
 • Mener at alt av Samemisjonens arbeid blant den samiske befolkning og på Kola vil bli videreført og styrkes. Samisk språk skal brukes.
 • Landsstyret og Omstillingsutvalget mener at sammenslåing med Sarepta er det eneste realistiske alternativet.
 • Mener at organisasjonene er likeverdige.
 • Mener at Sarepta har en enkel og god struktur.
 • Mener sammenslåing vil gi betydelig mindre administrative kostnader.
 • De to organisasjonene har felles læremessig basis, sammenfallende åndelig syn og i stor grad tenker likt om arbeidet.

Her kan du lese intensjonsavtalen som ble utarbeidet før landsmøtet i Alta.

Her kan du lese Sareptas vedtekter