Giveraksjonen: Ny giv

GI OSS EN DYTT I RYGGEN 2020 og 2021 har vært krevende år for misjonsorganisasjonen vår, Norges Samemisjon, både på grunn av korona-pandemien og all usikkerheten rundt organisasjonens framtid. Det har ført...

Manipulering av samer

Daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, skrev 8. oktober i Vårt Land om nødvendigheten av å vise respekt for den samisk-læstadianske kulturen på Nordkalotten. Han omtaler også forslaget om å slå...

Smil og tilgivelse

Etter en kamp om Samemisjonens fremtid behøves smil og tilgivelse for harde ord. – Debatten rundt Samemisjonens fremtid har til tider vært hard. Det har vært stor uenighet om fremgangsmåte. Krasse ord...