Liten interesse for fusjon

Fusjon, nedlegging eller overdragelse av virksomheten. Forslaget til sammenslåing av Samemisjonen med Misjon Sarepta får liten støtte. Det er resultatet etter en runde med informasjons-møter der veien videre for Samemisjonen har vært...

50 nye medlemmer

I løpet av en måned i starten på året har engasjerte misjonsvenner i Stavanger krets vervet 50 nye medlemmer til Samemisjonen. To nye forening er også startet. En liten medlemsvervings-aksjon i Stavanger...