Møre vil satse

En inndeling i regioner, fulle kretssekretær-stillinger stillinger og egen regnskapsfører er noe av det som ligger i Møre og Romsdal krets sitt forslag til veien videre for Samemisjonen.

Se eget vedlegg om forslaget til Møre og Romsdalkrets her.

Skal Samemisjonen fortsatt kunne kalles NORGES Samemisjon, bør hele landet engasjeres.

Påstand: Hovedinntektene til NSM har i alle år kommet fra Sør-Norge. Kretsinntekter i 2019 => 5.333.000

Overskudd til NSM 3.193.000 Regionene vil finansiere seg selv, og bidra til hovedkassen

2. Organisasjonen trenger et aktivt landskontor som inspirerer, initierer, og aktivt leder arbeidet.

a) Generalsekretær-tittelen bør tilbake

b) En misjonsavdeling bør lede arbeid på våre misjonsfelt, – Samene i Finnmark og på Kola Arbeidet på Kola videreføres gjennom Svetlana Sedneva. Arbeidsformer og strategi bør drøftes

c) Regnskap bør føres av en kyndig person på Landskontoret der han/hun vil bli en del av staben. Arbeidsfordeling og instruks bør selvsagt drøftes og utarbeides for hver stilling.

3. Alle regionledere bør ha 100 % stillinger.

a) En hovedoppgave bør være å få minimum 10 fritidspredikanter/informasjonsmedarbeidere i hvert fylke / distrikt i regionen første året.

b) Hver region bør ha et styre på 5 medlemmer. Er det realistisk å få 7-8 stillinger i NSM? Ja, – men et tilsettingsutvalg som kjenner kristen – Norge bør jobbe med prosjektet. Mange prester i DNK er fortvilet og trenger/ønsker nye kall/stillinger i en konservativ organisasjon. Selvsagt kan også andre kristenledere være aktuelle.

4. Radio DSF må oppmuntres til å drive videre. Det er vår største talerstol.

5. Det kjøpes inn en bobil til hver regionleder, – Kontor og Reisevirksomhet.

6. NSM bør ledes av et Landsstyre på 5 personer

7. Det må jobbes intenst med å snakke opp igjen Norges Samemisjon. Skape optimisme og glød for denne misjonens kall. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler….»

NSM må fortsatt være en konservativ og tydelig organisasjon som bygger på Bibelen som Guds Ord og den evangelisk, lutherske lære. En organisasjon med tydelig lederskap. En organisasjon som tar vare på sine medarbeidere. En indremisjonsbevegelse med et tydelig kall til å gå med evangeliet til den samiske befolkning i Finnmark. Og til våre samiske naboer på Kola.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler!»

Vi fikk et kall Det lød et bud Vi tror det kom fra Herren Gud Møre og Romsdal krets av NSM ønsker å bære videre den rike tradisjon som NSM har stått i over 130 år, og foreslår denne organiseringen av arbeidet kommende år.

Med erfaring fra egen krets de siste årene, mener vi det er fremtidsrettet å satse på medarbeidere i fulle stillinger og et godt bemannet landskontor. Det vil gi en bærekraftig organisasjon som vil kunne nå langt ut med evangeliet på våre 2 misjonsfelt.

Vedtatt på kretsmøte 15/06 – 2019 !

Tanker vinteren 2020:

Dette var rammene om et forslag som Møre og Romsdal krets utarbeidet da omstillingsarbeidet i NSM begynte vinteren 2019. Vi tok utgangspunkt i at det er to måter å løse utfordringen i NSM sin økonomiske situasjon på: 1 => Øke inntektene 2 => Redusere utgiftene Vi mener vi har opplevd det siste året, at fokus i hovedsak har vært på å redusere utgiftene, – både fra Organisasjonens ledelse og OU. Altså pkt 2.

Vår skisse tok utgangspunkt i pkt 1. Men mye skjedde i 2019.

– Mye negativitet om NSM er spredd.

– Organisasjonen er snakket ned. Det kan påvirke rekruteringspotensialet – Mye fokus på å legge ned organisasjonen NSM, og gå inn i SAREPTA.

– Organisasjonen er kløyvd i to.

– Vedtak på Landsmøtet i Stavanger i 2017 at sammenslåing ikke var aktuelt i denne perioden. Det gjør at mange ikke er modne for en slik prosess nå.

– Den økonomiske krisen i NSM er om mulig enda større nå… Men vi har en stor pengesekk….

– Mange misjonsvenner setter stor pris på møtene som kretsene arrangerer, og liker dårlig at NSM forsvinner som organisasjon.

– DSF – radioen er mange urolige for….

– Det sies at kretsene går med underskudd!!! Over 2 mill i 2019…!!! ….blir det hevdet. Det stemmer ikke!!! I 2019 gikk kretsene med ca 3,2 mill i overskudd!!!

Se regnskap i vedlegg.

– Mer prosjektrelatert innsamlingsarbeid.

– Nøkkelen ligger i medarbeidere på hel tid