Om Norges Samemisjon

Norges Samemisjon er 133 år.

VISJON OG FORMÅL

Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
– Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å støtte samisk språk og kultur.

HISTORIEN

Norsk Finnemisjon ble stiftet den 28.02.1888 med kontor i Tromsø. I 1910 ble enda en samemisjons-organisasjon dannet. Den het Norsk Luthersk Finnemisjonsforbund og hadde sitt kontor i Stavanger. Disse to organisasjonene fant sammen i 1925 og tok da navnet Norges Finnemisjonsselskap. Fra 1966 har organisasjonen hatt navnet Norges Samemisjon.

I dag har Samemisjonen evangelisk arbeid i store deler av Norge, men spesielt rettet mot de samiske områdene og innbyggere over grensa til Russland på Kola-halvøya.

Her deler Samemisjonen ut suppe og støtter ungdom med stipend til utdanning.

Her kan du lese grunnreglene for Norges Samemisjon.

Nordlys leirsted

Nordlys Leirsted utenfor Sandnes er Stavanger krets av Samemisjonen sitt samlingssted. Her er det god aktivitet og det blir arrangert møter og leirer for pensjonister, barn og ungdom. Les mer om Nordlys her.

 

Fagertun leirsted

Fagertun Leirstad ligger i Eksingedalen i Vaksdal kommune i Hordaland. Les mer om Fagertund her.

Sennalandet kapell

Arbeidet på Kola

Radio DSF

https://www.radiodsf.no/

Øytun Folkehøgskole